Skapende mennesker, levende jord

Vår visjon er at Holt Gård og bryggerhuset skal være en møteplass for dyrking, foredling, varme og vekst.


Om oss

Roar Lefsaker er bonden på gården. Han har vokst opp her,  og overtok drifta i 1990. Han er utdannet agronom, har en bachelor i fortelling og kommunikasjon og har praktisk pedagogisk utdanning.

Rakel Skjerve er bondekona fra strilalandet nord for Bergen. Hun er agronom og landskapsarkitekt med utdanning også innen forming og håndtverk.

Igjennom de 30 årene Roar og Rakel har drevet gården har miljøet og antall mennesker med tilknytning til gården vokst, og idag er vi ca 8 personer som har engasjement her hele eller deler av året - avhengig av sesongene.

Dette er blant andre Martin Lefsaker, en av sønnene på gården, som iløpet av de neste årene skal ta over driften sammen med sin kjære Mathilde Tenstrand Eggum.

Anders Fossland kom til gården i 2021 og har tatt ansvar for grønnsaksproduksjonen, andelshagen og en del administrativt arbeid med salg og distribusjon.

Og i 2022 kom Mackenzie Primack og Skjalg Bjørkevoll som har tatt mye ansvar for kafé- og selskapsvirksomhet, og har gjort et stort løft i hagen og på tunet med grindbygg og ny scene.

Yonathan Mikele har jobbet her siden 2017 og gjør mye av det daglige praktiske arbeidet som kreves på gården.

I tillegg til dette har vi også hjelp av praktikanter og andre besøkende gjennom sommerhalvåret.Landbruket

Landbruket er basert på en økologisk drift som; bygger på og bygger opp gode livsprosesser i jorda og naturen, er opptatt av høy dyrevelferd, utvikler mangfoldet på gården og som har plass for mennesker.

Landbruket drives på en måte som gir merverdi i form av råvareproduksjon, foredling, opplevelser, kursvirksomhet og læring. Beiter ryddes og stelles for å bruke utmarka og redusere beiting på innmark, og målet er å være så selvforsynt på råvarer som mulig.


Husdyrene

Husdyrene våre er kuer, sauer, hester, griser, høns, katt, kaniner, noen ender og påfugler. Gården har et variert husdyrhold for å nytte og resirkulere lokale ressurser, for å skape gode opplevelser og nærkontakt mellom dyr og mennesker og for å produsere og foredle kortreist mat. Slik kan både maten og produksjonen av maten ha høy kvalitet på flere måter.

Kuene våre er en god miks av eldre raser som Jarlsbergfè, Vestlandsk Fjordfé og Sida Trønderfè, og de går fritt ute hele året og beiter gjennom hele sommeren. Kalvene går sammen med mor i et par måneder før de kommer sammen med resten av ungdyrene, og oksen går sammen med flokken i paringsperioden.

Våre Ungarske Ullgriser, eller Mangalitsasvin, er også ute og roter nesa nedi jorda hele året. Dette er en robust rase som godt kunne klart seg selv, men de lever hos oss i ca 1,5 år før de blir slaktet.

Våre Husdyrprodukter omsettes på gården og distribueres i lokale butikker og REKO-ringer.

De aller viktigste dyrene på gården er likevel insektene, meitemarken og alle de millioner bakterier som bor under føttene våre. Det er disse som skaper magien og vitaliteten i god matjord, og vi streber etter å legge tilrette for dem gjennom måten vi driver gården på.

Ku som rauter

Hagebruket og Andelshagen

Målet er å ha et allsidig hagebruk med grønnsaker, urter, frukt og bær til eget forbruk, til selskaper og kafédrift og til våre andelshavere. Vi selger også grønnsaker i gårdsbutikken når overskuddet tillater det.

Klikk innom Andelshagen for mere informasjon om hvordan du kan få ferske grønnsaker rett fra jorda gjennom sesongen!

Folk i arbeid på jordet

Bryggerhuset

Midt på gårdstunet står Bryggerhuset som i 2010 sto ferdig og ble starten på et nytt kapittel. Bygningen rommer blandt annet en fest-sal og kjøkken, en kafé og arbeidslokaler for gårdsdriften.

Se Selskap & kurs for mer informasjon om hvordan du kan leie og benytte lokalene i det som har blitt Hjertet på Gården.

Oversiktsbilde over Holt Gård