Hos oss kan du være med å delta i andelsbruket på Holt Gård.

Se nettsidene til Holt Andelslandbruk for hvordan du kan melde deg inn og være med på dugnar og innhøsting av årets grønnsaker.


Traktor og potetrenner
Folk i arbeid på jordet

Bilder tatt av Nick og hentet fra holtandel.no